Kiralık Bürolar

Cumhuriyettin ilk yıllarında yapılmış Ulus Anafartalar caddesinde  bulunan tarihi binada 12-25 metrekarelik kiralık bürolar.

Not: İşhanı’mızın içerisindeki Ankara Sosyal Girişim Merkezimiz Başarabilirim diyen herkese açık . www.basarabilirsin.com

Nedim Çalapkulu

  Tel:0 533 355 16 52 

Gülhane işhanı 

https://www.instagram.com/gulhaneishani/

Anafartalar caddesi no: 62 Ulus – Ankara

 

1. Hasan Fehmi Ataç Apartmanı ( Gülhane işhanı )
Bugün, Ulus’ta, Anafartalar ve Denizciler Caddelerinin kesiştiği yerde bulunan
apartman, Büyük Otel olarak da tanınmaktadır. Kesin yapım tarihi ve mimarı bilinmeyen binanın, dönemin Maliye Vekili Hasan Fehmi Ataç Bey tarafından 1920’li yılların hemen başında inşa ettirildiği sanılmaktadır1088. Divan-ı Muhasebat tarafından
çok kısa bir süre kullanılan bina, eski Divan-ı Muhasebat üyelerinden Refik Besim
Bakuy’un anılarında da geçmektedir. R. Besim Bakuy anılarında, bu apartmanın sadece
bir odasının Divan-ı Muhasebat tarafından kullanıldığını belirtmektedir1089. Bina daha
sonra otel olarak hizmet vermiş, XX. yüzyılın son yarısında Çamlı İşhanı ismiyle bir
ticaret merkezi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bugün ise Gülhane İşhanı ismini alan
binada, bir banka şubesi ile dernek merkezi ve çeşitli dükkânlar yer almaktadır.
İki caddenin kesiştiği bir konumda inşa edilen bina, bir bodrum katına sahip
olup bunun üzerindeki zemin kata ilaveten çıkılmış dört kattan meydana gelmektedir.
Dördüncü katında oluşturulan geniş teras sebebiyle, bu kat diğer katlara nazaran daha
dar tutulmuştur. Binanın girişi Anafartalar Caddesi’ne bakan cephenin ortasındadır.
Yapının zemin katında dükkânlar; birinci, ikinci ve üçüncü katında bir koridorun iki
yanına yerleştirilmiş odalar; dördüncü katında ise 4 oda, çamaşırhane ve geniş bir teras
bulunmaktadır.
Betonarme olarak inşa edilen yapının cepheleri Selçuklu ve Osmanlı Mimarisi’nden esinlenilen I. Ulusal Mimarlık akımının etkilerini taşımaktadır. Anıtsal bir cephe
anlayışının hâkim olduğu yapıda 2. ve 3. katlardaki çıkmalarla ve dikey yöneliş gösteren çeşitli mimari elemanlarla cepheler oldukça hareketlendirilmiştir. Pencerelerde ve
pencerelerin üzerlerine yerleştirilen kör kemerlerde sivri, yarım daire, basık ve farklı
formlarda kemerler kullanılmıştır. İki caddenin kesiştiği noktaya bakan cephe dar olmasına karşın en süslü ve hareketli olan cephedir. Dar cephenin köşelerinde bulunan ve
birer sağır kubbecikle sonlanan duvar payelerinin arasına yerleştirilen taç kısım cephenin anıtsallığını sağlayan mimari öğelerdendir. XX. yüzyılın başına ait fotoğraflarda bu
dar cephede birkaç pencerenin kapatıldığı ve bazı süsleme detaylarının da günümüze
ulaşamadığı anlaşılmaktadır. Binanın günümüzde görülmeyen bu detayları, kör kubbeciklerin ve çatı uzantısının uçlarında bulunan süsleme eklentileri ile cephenin birinci
ve üçüncü katlarında yer alan yuvarlak madalyonlardır.
Yapıda Ulusal mimariden alınmış öğelerin yanında Avrupa mimarisinden esinlenilen unsurlar da görülebilmektedir. Binanın Anafartalar Caddesi’ne bakan cephesinde
bulunan süslü ferforjelerle kuşatılmış balkonlar ve teras korkulukları cepheyi süsleyen
ve hareketlendiren Avrupai mimari öğelerdir.